Podpora projektů

19.2.1.
Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje.
Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Litomyšlsko o.p.s.

Cílem projektu je modernizace výrobního procesu, zvýšení produktivity práce a sjednocení výrobních postupů. Výroba nábytku je kvalitnější, přesnější a vyhoví současným nárokům na profesionální zpracování.

Líbí se Vám naše práce, kontaktujte nás